Program

I samarbeid med Nordic Edge

Nordic Edge Expo er en internasjonal konferanse og expo med base i Stavanger innen temaene Smarter Homes – Smarter Cities.

Målet er å skape vekst og omstilling i regionen, gjennom å fokusere på mulighetene som ligger i ny teknologi og nye samarbeidskonstellasjoner. Konferansen KnowHow Edtech springer ut av den samme omstillingstanken med teknologi som en sentral drivkraft.

nee_logo

Sponsorer

Vil du bli sponsor? Ta kontakt med oss på e-post knowhow@uis.no, eller ring 51832721

Samarbeidspartner

GS_nylogo2009Greater Stavanger er et koblingspunkt for næringsutvikling i Stavangerregionen, som jobber med miljøer innen forskning, offentlig sektor og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med å legge forholdene best mulig til rette for langsiktig økonomisk vekst i regionen.

Målet er å fange opp muligheter, se aktørene og å gi god service, og å være åpen, energisk og nyskapende.

Det er 15 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger, og selskapet er eid av Forus Næringspark.