KnowHow EdTech

10. februar 2016
Tjodhallen, Kjølv Egelands hus, Universitetet i Stavanger

08:00 – 08:30 Registrering og kaffe

8:30 - 8:45

Velkommen

Velkommen til UiS ved rektoratet ved UiS. Velkommen til KnowHow ved John Peter Hernes, nestleder i kommunalstyret for finans, Stavanger kommune (tidligere leder av Kommunalstyret for oppvekst).…

8:45 - 9:15

Use technology to reinvent the school

Gründer av skolen Steve Jobs School i Nederland, Maurice de Hond, vil fortelle hva som var utgangspunktet for oppstarten, av de nå 25 skolene i Nederland, nemlig organisasjonen O4NT (Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd) – Undervisning i en ny tid. O4NT startet opp i 2012 og allerede høsten 2013 startet den første barneskolen opp etter dette…

Speaker:
Maurice de Hond
9:15 - 10:45

Digitalt arbeidsmiljø i skole og for utdanning

Et skifte er på gang, hvor nettet og digitale verktøy går fra å være sidestilt tradisjonell praksis i skole og utdanning til å bli en integrert forutsetning. Dette er en vesentlig endring i rammebetingelsene for læring og et nytt stort felt for de store, internasjonale og kjente IT-aktørene, som vil være vesentlige premissgivere for organisering…

Speaker:
Ross Mahon, Google
Odin Nøsen, Randaberg kommune
Andrew Rhodes, Atea
Tove J. Mørk, Roaldsøy skole
Bjørnar Hovemoen, Microsoft
Per Aarsand, Daglig leder, Vest Næringsråd
12:30 - 14:10

Arbeidsmåter og innhold for læring i et digitalt miljø

Når rammebetingelsene for læring og utdanning endres, må det naturlig føre til endringer i måten læring foregår og organiseres. Hvordan vil da innholdet for læring og arbeids- og evalueringsformene se ut? Kan vi lære av hverandre, på tvers av arbeidsliv, skole og høyere utdanning? National Oilwell Varco kommer for å vise hvordan de bruker avansert…

Speaker:
Elsa Søyland, Safer
Roy Remi Høyer, NOV
Hilde Solberg, Gosen skole
John Ingebrigtsen, Lektor, Randaberg videregående skole
14:30 - 15:30

Strømmer i akademia og studentaktiv læring

Atle Løkken fra NETTOP-UIS gir en status på streaming av forelesninger på UiS og andre typer digitale læremidler, mens Nina Ronæs skal snakke om hvordan hun løser utfordringen med å praktisere studentaktiv undervisning for 650 markedsføringsstudenter på BI – et dykk ned i Nina sin verktøykasse.…

15:30 - 16:00

Hva gjør vi nå?

Hva gjør vi nå, for å bli en av verdens beste og mest praktiske regioner på utdanning? Debatt i sofaen med Nestleder i Kommunalstyret for oppvekst Rune Askeland, konserndirektør Eirik Gundegjerde fra teknologiselskapet Lyse, teknologen Børge Hansen fra Microsoft, Prorektor Dag Husebø på UiS og Eirik Jåtten, rektor på Revheim skole.…

16:00 - 16:30

Det store overblikket

Børge Hansen fra Microsoft tar det store overblikket. Hva kan vi oppnå i samarbeid og i et livslangt perspektiv; gjennom skole, høyere utdanning og arbeidsliv?…