Velkommen

Velkommen til UiS ved rektoratet ved UiS.

Velkommen til KnowHow ved John Peter Hernes, nestleder i kommunalstyret for finans, Stavanger kommune (tidligere leder av Kommunalstyret for oppvekst).