Apple, Google, Microsoft i en sofa

De har ulike ståsted og ideer om teknologi, utdanning og fremtidens skole. Hva er deres visjoner og strategier?