Digitalt arbeidsmiljø i skole og for utdanning

Et skifte er på gang, hvor nettet og digitale verktøy går fra å være sidestilt tradisjonell praksis i skole og utdanning til å bli en integrert forutsetning. Dette er en vesentlig endring i rammebetingelsene for læring og et nytt stort felt for de store, internasjonale og kjente IT-aktørene, som vil være vesentlige premissgivere for organisering av skole- og utdanningsvirksomhet i fremtiden. Vi får høre om visjoner, teknologier og praktiske eksempler.

Microsoft kommer med praktisk eksempel fra Vest Næringsråd utenfor Bergen som jobber med å etablere gode relasjoner mellom skole og næringsliv. Ross Mahon fra Google kommer og Odin Nøsen, leder for IKT  hos skolesjefen i Randaberg, og snakker om hvorfor de rullet ut Google Apps For Education til alle elever og ansatte – og Chromebook til alle elever på ungdomstrinnet. Vi får også høre de praktiske erfaringene med å bruke iPad i grunnskolen her i distriktet fra Roaldsøy barneskole.