Use technology to reinvent the school

Gründer av skolen Steve Jobs School i Nederland, Maurice de Hond, vil fortelle hva som var utgangspunktet for oppstarten, av de nå 25 skolene i Nederland, nemlig organisasjonen O4NT (Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd) – Undervisning i en ny tid. O4NT startet opp i 2012 og allerede høsten 2013 startet den første barneskolen opp etter dette undervisningskonseptet. Skolen fikk navnet Steve Jobs School, uten å ha verken noen formelle eller kommersielle bånd til Apple. Enken etter Steve Jobs sa det var greit å bruke navnet, siden det ble brukt i en utdanningsreform-sammenheng.

De Hond vil gi oss et innblikk i hvordan de tenker og hvordan de jobber pedagogisk med iPader, workshops og individuelle planer på Steve Jobs School.