Odin Nøsen Rådgiver, skolekontoret i Randaberg kommune

Odin Nøsen arbeider som rådgiver hos skolesjefen i Randaberg. Han har tidligere jobbet som IT-konsulent på den gang Høgskolen i Stavanger, lærer i ungdomsskolen i Sandnes og 10 år som undervisningsinspektør ved Harestad skole i Randaberg. Han liker godt fri programvare og åpne standarder, og har i mange år driftet et større Linux-system for elever og ansatte på Harestad skole. Han har de siste årene jobbet iherdig for at alle elever og ansatte i Randabergskolen skulle få Google Apps For Education (GAFE) som sin digitale plattform og at de også skulle få hver sin Chromebook.

Odin har ledet flere piloter i Randabergskolen med Android-nettbrett og Windows-hybrid før Chromebook ble det endelige valget. For første gang i Randaberg er det også laget en felles IKT-plan for skolene, hvor Chromebook ble valgt som standardløsning og hvor første setningen i innledningen er: «Dette er ingen klassisk IKT-plan…». Odin brenner for forståelige og enkle løsninger for IKT i skolen, som selv en rektor kan forstå og bruke. Han underviser også litt, i helt vanlige fag som han sier, blant annet for å prøve ut alt det han mener at alle andre lærere også bør prøve ut.

Det er ikke mer enn tre skoler i Randaberg kommune, men det er tre kombinerte barne- og ungdomsskoler og de er rimelig store (705+485+300 elever). I dag bruker alle ansatte og elever GAFE og i år fikk alle elever på 8. trinn hver sin Chromebook ved skolestart. Målet er at innen kort tid er alle maskiner byttet ut med Chromebook og Chromebox. Så ingen er glemt; Sola kommune jobber med samme strategi.

– Jeg har ofte laget et enkelt poeng av at når jeg gikk på ungdomsskolen var skolen det stedet du kunne få prøve ny teknologi, mens i dag er skolen det stedet du ikke får bruke teknologi, skriver Odin Nøsen på bloggen sin.

Events:
Chromebook - Lett å bruke, lett å dele, lett å holde orden på og veldig, veldig billig
Website:
www.iktogskole.no
Twitter:
@MyOnlyEye