Ross Mahon Nordic Lead, Google for Education

Ross Mahon er leder av Google for Education i Norden og har jobbet i Google siden 2008. Han arbeider til daglig med å veilede utdanningsinstitusjonene for å fremme effektiv bruk av teknologi i klasserommene. Ross er lidenskapelig opptatt av den effekten teknologi kan ha på læring, derfor jobber han med å øke bevisstheten om bruk av Google-verktøy i undervisningen; for eksempel Google Apps for Education, Classroom, Chromebook og Android for Education.

Google for Education samarbeider med skoler i hele verden for å øke engasjementet med hensyn til å lære blant elevene, og å lære dem hvordan de kan konvertere nysgjerrighet over til å faktisk skape noe. Som Mahon sier: – Våre verktøy skal hjelpe skolene med å spare penger, underviserne med å organisere undervisningen, og effektivisere elevenes samhandling med andre elever, og læreren.

I Storbritannia er det over en million aktive brukere av Google for Education verktøy og i USA er Chromebook rangert som førstevalget når det gjelder arbeidsverktøy i skolen.