Elsa Søyland Daglig leder, SAFER

– Medisinsk simulering er et fantastisk verktøy og potensialet er stort om studentene klarer å omsette handlingskompetansen de tilegner seg i simulator til praksisfeltet hvor studentene skal behandle virkelige pasienter, sier Elsa Søyland som er daglig leder for SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). SAFER holder til i Lærdal Medical sitt bygg i Tanke Svilandsgate i Stavanger.

Staben som er tilknyttet SAFER er klinikere innen det akuttmedisinske fagfeltet, samtidig som de er pedagogiske eksperter i medisinsk simulering. SAFER sørger for opplæring av simuleringsfasilitatorer på sykehuset og universitetet som dermed får kompetanse til selv å utvikle sine egne scenarier basert på læringsbehov de opplever i praksisfeltet. De vet selv best hvor «skoen trykker».
I 2014 arrangerte SAFER ca. 11 000 kursdager i sitt simuleringsmiljø.

– Vår pedagogiske tilnærming er å tenke helhetlige læringsløp, hvor simulatortrening er en brikke i læringssirkelen. Dette er en fundamental pedagogisk tilnærming for alle simulatorinstruktører. Det kreves forberedelser i kunnskap og ferdigheter individuelt for hver deltaker, før de går sammen i team og får et praktisk scenario som teamet skal løse i simulator. Hovedmålet er at deltakerne skal overføre kunnskap de har lært i simulering til virkelige pasientsituasjoner, forteller Søyland.

-Akuttmedisin er mer enn blod og blålys. Akuttmedisinsk kompetanse er sammensatt av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Deltagerne blir utfordret i team til å ta de rette beslutningene til rett tid, felles situasjonsforståelse. Det krever et tydelig lederskap og gode kommunikasjonsevner, forteller Elsa.

Kursdeltakere som trener på SAFER er alt fra novisen til eksperten; sykepleie- og legestudenter, sykepleiere, leger, ambulansepersonell, jordmødre, offshore sykepleiere, -leger og førstehjelpere.

Elsa er utdannet sykepleier og jobbet som intensivsykepleier i 15 år, og har en master i helsevitenskap. Hun har vært leder på SAFER siden 2008.

Events:
Handlingskompetanse ved bruk av simulatortrening i helsefag
Website:
www.safer.net