Nina H. Ronæs Høyskolelektor, Institutt for markedsføring, BI

Nina Ronæs er høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun underviser blant annet i forbrukeratferd, markedsføring og service & innovasjon hvor hun stiller høye krav til studentengasjement blant studentene sine. Vi snakker om klasser på 650 studenter, og store klasser byr på utfordringer med hensyn til å aktivisere studentene.

-I mine forelesninger forventer jeg et høyt aktivitetsnivå fra studentene. Det betyr at jeg som foreleser må fasilitere for det og legge til rette for at de skal kunne dele sine tanker og erfaringer med resten av klassen. I hver økt. Jeg ser, etter mange års erfaring, at de studentene som engasjerer seg muntlig i forelesning, de får også bedre eksamenskarakter, sier Nina.

Hennes interesse for pedagogikk er stor, og mye ressurser går til utvikling av gode undervisningsteknikker, og da særlig tilrettelagt for nettopp store klasser. I bloggen, http://ninaronas.wordpress.com/, skriver hun om sine pedagogiske drypp og deler erfaringer.