Arbeidsmåter og innhold for læring i et digitalt miljø

Når rammebetingelsene for læring og utdanning endres, må det naturlig føre til endringer i måten læring foregår og organiseres. Hvordan vil da innholdet for læring og arbeids- og evalueringsformene se ut? Kan vi lære av hverandre, på tvers av arbeidsliv, skole og høyere utdanning?

National Oilwell Varco kommer for å vise hvordan de bruker avansert simulatortrening i opplæringen i deres boresystemer.

SAFER bruker simulatortrening innenfor helsefag. Akuttmedisin er mer enn blod og blålys. Akuttmedisinsk kompetanse er sammensatt av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Gosen ungdomsskole ønsker å være en skole i forkant og gir en smakebit på hva slags digital infrastruktur de har og hvilke digitale læringsressurser de jobber med, og utfordringer de har. Vi får også høre det siste om bruken av omvendt klasseromsundervisning i videregående skole her i distriktet.. Hvordan er tilbakemeldingene og resultatene?