Det store overblikket

Børge Hansen fra Microsoft tar det store overblikket. Hva kan vi oppnå i samarbeid og i et livslangt perspektiv; gjennom skole, høyere utdanning og arbeidsliv?