Om oss

KnowHow er den første regionale konferansen innenfor læringsteknologi som er direkte rettet mot våre egne skoler.

Formålet er todelt
Vi ønsker å vise hva som er mulig i dag ved riktig bruk av teknologi i læringssituasjoner. Dette gjør vi gjennom konkrete eksempel. Noen norske og noen internasjonale.
Vi ønsker i tillegg å legge til rette for bedre samarbeid og nettverk på tvers av skolenivå og mellom skolen og næringslivet.

Drevet av nysgjerrighet
Med nysgjerrighet og teknologioptimisme som drivkraft ønsker vi å inspirere. Det er nok av de kreftene som vil legge stadig flere oppgaver opp i lærerens ryggsekk. KnowHow handler om å trekke i en annen retning. Vi spør heller «Hvordan vi kan vi avlaste læreren, effektivisere klasseromsledelse, bedre forløse potensialet i den enkelte elev?»

Initiativtakerne bak KnowHow er drevet av den samme nysgjerrigheten som vi ønsker at våre elever og studenter skal ha i sin læringsprosess. Er det mulig å nå læringsutbytte på en litt annen måte enn det vi er vant til å tenke?

I utformingen av konferansen har vi funnet inspirasjon i spennende norske og internasjonale erfaringer. Innovative teknologimiljø som sitter tett på pedagogisk kompetanse utvikler metoder og verktøy som vi ønsker at våre skoler skal bli kjent med.

Ed Tech som industri er i kraftig vekst. Vi ønsker å vise hva som er mulig nå. Ikke neste år eller langt fram i tid, men nå. Vi ønsker å by på refleksjoner som løfter blikket opp fra utstyrsdiskusjoner. Teknologi er en endringskraft som kan være disruptiv dersom utsidekreftene får dominere. Mange sektorer snus på hodet av nykommere som ikke lar seg begrense av gamle paradigmer.

For hvem
Vi vil bringe sammen skoleledere og lærere som er mest nysgjerrige på læringsteknologi. Dette vil vi gjøre på tvers av skolenivå. Vi vil også invitere med bedrifter og næringslivsledere som er opptatt av læring blant sine ansatte.

La KnowHow være en start på noe som forhåpentligvis kan bygge moment og kraft. Vi tror på verdien av bringe nysgjerrige mennesker sammen. Vi tror det er mulig å skape samarbeidsmiljø utover det vante, både på tvers av skolenivå og mellom næringsliv og skole.

KnowHow – en del av Nordic Edge
I september 2015 ble Nordic Edge Expo arrangert som et sentralt initiativ som skal bidra til å skape vekst og omstilling i regionen. KnowHow edtech springer ut av den samme omstillingstanken med teknologi som en sentral drivkraft.

Hvem står bak
Initiativtakerne bak KnowHow er UiS, ved NettOp – enhet for e-læring, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Markedsføringshuset. Greater Stavanger er med som støttespiller.

Velkommen til konferanse!

om-oss_logoer