Andrew Rhodes Senior Education Advisor, Atea

Andrew Rhodes er Senior Utdanningsrådgiver i ATEA Norge, og var inntil nylig Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse, siden august 2010, har skolen vært fokusert på å omforme den måten den bruker teknologi for å støtte og styrke hele skolens læreplan. Skolen har nå et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinnene 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.
Andrew har vært naturfaglærer i mer enn 10 år og har i løpet av sin karriere arbeidet mye med Apple-teknologier.  I 2008 ble han utnevnt til en Apple Distinguished Educator og har siden den tid blitt bedt om å holde workshops for skoleledere og lærere fra hele verden, hvor han viser hvordan du får teknologien til å fungere på en best mulig måte i klasserommet og skolene å få mest mulig ut av sine investeringer. Andrew jobber idag også tett med en rekke apputviklere for å hjelpe dem til å forstå hvordan skolene bruker teknologi for å forbedre læring.

Hva er en Apple Distinguished Educator? Les mer her.

 

Website:
atea.no
Twitter:
@rhodes
Events:
Change is hard - Learning in a new digital world