Foredragsholdere

Møt de beste på å levere og implementere digital læringsteknologi til skolen og næringslivet.

John Ingebrigtsen Lektor, Randaberg videregående skole

John Ingebrigsten er lektor på Randaberg videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og informasjonsteknologi. I matematikkundervisningen på 1. trinn bruker han en rekke digitale verktøy. Målet er at elevene skal lære mer på en variert måte. Bedre oppfølging av leksene, tidlig oppdagelse av læreproblemer, omvendt undervisning og lydopptak av stiler. Han bruker elev-tester i itslearning, øvingsoppgaver med oversikt over innsatsen i Kikora og videoer fra Campus Inkrement aktivt som deler av en helhetlig undervisningsstrategi. Fra høsten starter han opp som frilanser som rådgiver innen digital tilrettelegging av undervisning.

Roy Remi Høyer Director for National Oilwell Varco School of Engineering

National Oilwell Varco (NOV) leverer en av verdens mest avanserte boreløsninger. Det handler om kunnskap og innovasjon relatert til nåtid og fremtidens energibehov. NOV integrerer mennesker, produkter og teknologi for å hjelpe kundene deres mot nye nivåer av effektivitet og produktivitet. Digitale simuleringsløsninger viser seg å bidra til å minimere risikoen offshore.

Roy Remi vil gjerne dele hvordan NOV globalt har ivaretatt behovet for å utdanne kunder samt internt personell med digitaliserte løsninger.

Simulerings senteret til NOV i Molde.

NOVs simuleringssenter i Molde.

Website:
nov.no
Events:
Hvorfor og hvordan har vi gjort hands-on praktisk trening digital?

Rune Askeland Nestleder Kommunalstyret for oppvekst, Stavanger kommune

Rune Askeland er nestleder i Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune og bystyrerepresentant for Venstre i Stavanger kommunestyre. Rune er svært opptatt av IKT satsing fra barnehagen til SFO og skolen på alle nivå. Han vil jobbe for å få dette høyt opp på agendaen til Kommunalutvalget for oppvekst fremover. Rune var blant annet på BETT i London i januar og forteller at han ble svært inspirert.

Rune skal delta i debatten som avrunder dagen, med tittelen “Hva gjør vi nå?”.

 

Maurice de Hond Gründer av Steve Jobs School

Maurice de Hond er nederlandsk forretningsmann, gründer og grunnlegger av organisasjonen «Undervisning for en ny tid (04NT)”, som er ansvarlig for oppstarten av den første “Steve Jobs Schools” i Nederland høsten 2014.
De Hond er kjent i Nederland som en fremtredende politisk kommentator og Internett-guru. I 1998 grunnla han Newconomy, som er et investeringsselskap som etterhvert har jobbet med over 20 nederlandske internettselskaper. Siden 2002 har de Hond vært aktiv med sin nettside og blogg Peil.nl (www.peil.nl), som jevnlig blir sitert i nederlandsk media.

I 2009 ble han inspirert av sin datters bruk av pedagogiske programmer på iPhone / iPad, som igjen i 2012, førte til lanseringen av stiftelsen O4NT (ONDERWIJS 4 een Nieuwe Tijd / Undervisning for en ny tid), og utvikling av en helt nytt skolekonsept kalt Steve Jobs School. I 2013 begynte de første barneskolene å jobbe med denne pedagogiske tilnærmingen, og i dag er det mer enn 25 skoler i Nederland som underviser med Steve JobsSchool som modell, med bemerkelsesverdige resultater.

I fjor ble skolen rangert som en av verdens 13 mest innovative skoler av Tech Insider.

Andrew Rhodes Senior Education Advisor, Atea

Andrew Rhodes er Senior Utdanningsrådgiver i ATEA Norge, og var inntil nylig Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse, siden august 2010, har skolen vært fokusert på å omforme den måten den bruker teknologi for å støtte og styrke hele skolens læreplan. Skolen har nå et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinnene 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.
Andrew har vært naturfaglærer i mer enn 10 år og har i løpet av sin karriere arbeidet mye med Apple-teknologier.  I 2008 ble han utnevnt til en Apple Distinguished Educator og har siden den tid blitt bedt om å holde workshops for skoleledere og lærere fra hele verden, hvor han viser hvordan du får teknologien til å fungere på en best mulig måte i klasserommet og skolene å få mest mulig ut av sine investeringer. Andrew jobber idag også tett med en rekke apputviklere for å hjelpe dem til å forstå hvordan skolene bruker teknologi for å forbedre læring.

Hva er en Apple Distinguished Educator? Les mer her.

 

Website:
atea.no
Twitter:
@rhodes
Events:
Change is hard - Learning in a new digital world

Hilde Solberg Rektor, Gosen skole

Gosen skole ønsker å være en skole i forkant. Også når det gjelder læringsteknologi. Rektor, en lærer og to elever vil gi en kort situasjonsrapport og peke på utviklingsmuligheter med bruk av læringsteknologi i skolen.

Tove J. Mørk Lærer, Roaldsøy skole

Lærer Tove J. Mørk har vært leseveileder på Roaldsøy barneskole i flere år og kommer for å snakke om hvordan hun bruker digital læringsteknologi i undervisningen. Hun har blant annet brukt iPad i undervisningen i tre år.

Website:
roaldsoy.no
Events:
Aktiv læring på Roaldsøy skole

Eirik Gundegjerde Konserndirektør for smart utility og forretningsutvikling, Lyse

Eirik Gundegjerde har ansvaret for forretningsutvikling i Lyse. Han har også det overordnede ansvaret for IT i konsernet. Gundegjerde har utdannelse fra Høyskolesenteret i Rogaland som ingeniør innenfor automatisering, og videreutdanning innen informatikk. Gundegjerde har en rekke styreverv innenfor Lyse-konsernet; Han er styreleder i Lyse Link, nestleder i styret i Altibox, nestleder i styret i Smartly, styremedlem i Lyse Fiber, Lyse Fiberinvest. I tillegg har han styreverv i Sensio og AlbaSmart, styreleder i Safemate og SEdevices, samt styreleder i Arenaprosjektet «Norwegian Smart Care Cluster».

Eirik skal delta i debatten som avrunder dagen, som har fått tittelen “Hva gjør vi nå?”.

Ivar Rusdal Programleder

Ivar Rusdal vil være programleder på KnowHow, slik han var på Nordic Edge Expo i fjor. Rusdal er styreleder i Nordic Edge Expo.

Odin Nøsen Rådgiver, skolekontoret i Randaberg kommune

Odin Nøsen arbeider som rådgiver hos skolesjefen i Randaberg. Han har tidligere jobbet som IT-konsulent på den gang Høgskolen i Stavanger, lærer i ungdomsskolen i Sandnes og 10 år som undervisningsinspektør ved Harestad skole i Randaberg. Han liker godt fri programvare og åpne standarder, og har i mange år driftet et større Linux-system for elever og ansatte på Harestad skole. Han har de siste årene jobbet iherdig for at alle elever og ansatte i Randabergskolen skulle få Google Apps For Education (GAFE) som sin digitale plattform og at de også skulle få hver sin Chromebook.

Events:
Chromebook - Lett å bruke, lett å dele, lett å holde orden på og veldig, veldig billig
Website:
www.iktogskole.no
Twitter:
@MyOnlyEye

Børge Hansen Direktør for løsningssalg, Microsoft

Børge leder Microsofts løsningssalgsorganisasjon i enterprise segmentet og har tidligere blant annet vært teknologidirektør i samme selskap. Han har lang fartstid i selskapet og har førstehånds kunnskap om Microsofts produkter og fremtidsvisjonene til selskapet.

Ross Mahon Nordic Lead, Google for Education

Ross Mahon er leder av Google for Education i Norden og har jobbet i Google siden 2008. Han arbeider til daglig med å veilede utdanningsinstitusjonene for å fremme effektiv bruk av teknologi i klasserommene. Ross er lidenskapelig opptatt av den effekten teknologi kan ha på læring, derfor jobber han med å øke bevisstheten om bruk av Google-verktøy i undervisningen; for eksempel Google Apps for Education, Classroom, Chromebook og Android for Education.

Elsa Søyland Daglig leder, SAFER

– Medisinsk simulering er et fantastisk verktøy og potensialet er stort om studentene klarer å omsette handlingskompetansen de tilegner seg i simulator til praksisfeltet hvor studentene skal behandle virkelige pasienter, sier Elsa Søyland som er daglig leder for SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). SAFER holder til i Lærdal Medical sitt bygg i Tanke Svilandsgate i Stavanger.

Events:
Handlingskompetanse ved bruk av simulatortrening i helsefag
Website:
www.safer.net

Nina H. Ronæs Høyskolelektor, Institutt for markedsføring, BI

Nina Ronæs er høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Hun underviser blant annet i forbrukeratferd, markedsføring og service & innovasjon hvor hun stiller høye krav til studentengasjement blant studentene sine. Vi snakker om klasser på 650 studenter, og store klasser byr på utfordringer med hensyn til å aktivisere studentene.

Atle Løkken Underdirektør, NETTOP-UIS Enhet for e-læring, UiS

Streaming av forelesninger og digitale læremidler ved UiS har tatt av. Hva er de store tiltakene fremover?

Atle Løkken er underdirektør og leder NETTOP-UIS, Universitetet i Stavanger sin enhet for e-læring. Han er medieviter av fag, med 25 års erfaring fra TV-bransjen og med utvikling av digitale læremidler for næringsliv, skole og høyere utdanning.