Tove J. Mørk Lærer, Roaldsøy skole

Lærer Tove J. Mørk har vært leseveileder på Roaldsøy barneskole i flere år og kommer for å snakke om hvordan hun bruker digital læringsteknologi i undervisningen. Hun har blant annet brukt iPad i undervisningen i tre år.

Website:
roaldsoy.no
Events:
Aktiv læring på Roaldsøy skole