Våre sponsorer

KnowHow EdTech 2016 er en gyllen mulighet for firmaet ditt å støtte innovasjon innen læringsteknologi til skolen og næringslivet. Bli med å skape en av de best lærende og innovative regionene i verden. For mer informasjon, ta kontakt med oss på e-post knowhow@uis.no, eller ring 51832721.

HOVEDSPONSOR: Sparebank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern med Rogaland, Hordaland og Agder som markedsområde.

Som et av landets største finanskonsern tar vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og trivsel i våre markedsområder. Vi er en organisasjon med høy kompetanse, uformell omgangstone og mer enn 1200 engasjerte og trivelige medarbeidere som er stolte av arbeidsplassen sin.

 

 

 

Lyse AS

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon.

Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Framtidsrettede tanker førte for 100 år siden til ervervelse av fallrettigheter, samt bygging av vannkraftverk og linjenett som kom en hel region til gode. Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som den nasjonalt ledende aktøren innen fiberbredbånd. De siste årene har Lyse bygget ut et gassnett i Sør-Rogaland og driver LNG-virksomhet i et nordisk marked.

Lyses oppdrag fra eierne er å drive forretningsdrift med stabil avkastning samtidig som konsernet skal være en regional samfunnsaktør. Lyse skal bygge langsiktige og framtidsrettede infrastrukturløsninger. Samfunnsansvar er med slike forutsetninger innebygget i Lyses oppdrag.