John Ingebrigtsen Lektor, Randaberg videregående skole

John Ingebrigsten er lektor på Randaberg videregående skole og underviser i matematikk, fysikk og informasjonsteknologi. I matematikkundervisningen på 1. trinn bruker han en rekke digitale verktøy. Målet er at elevene skal lære mer på en variert måte. Bedre oppfølging av leksene, tidlig oppdagelse av læreproblemer, omvendt undervisning og lydopptak av stiler. Han bruker elev-tester i itslearning, øvingsoppgaver med oversikt over innsatsen i Kikora og videoer fra Campus Inkrement aktivt som deler av en helhetlig undervisningsstrategi. Fra høsten starter han opp som frilanser som rådgiver innen digital tilrettelegging av undervisning.