Rune Askeland Nestleder Kommunalstyret for oppvekst, Stavanger kommune

Rune Askeland er nestleder i Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger kommune og bystyrerepresentant for Venstre i Stavanger kommunestyre. Rune er svært opptatt av IKT satsing fra barnehagen til SFO og skolen på alle nivå. Han vil jobbe for å få dette høyt opp på agendaen til Kommunalutvalget for oppvekst fremover. Rune var blant annet på BETT i London i januar og forteller at han ble svært inspirert.

Rune skal delta i debatten som avrunder dagen, med tittelen “Hva gjør vi nå?”.